Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 principes van de Geneeskunde/Volksgezondheid

Vertaald artikel van Prof. dr. Martin Kulldorff, hoogleraar geneeskunde Harvard Universiteit :

twelve principles of public health

1. Volksgezondheid gaat over alle gezondheidsresultaten, niet alleen één enkele ziekte, zoals Covid-19. Het is belangrijk om ook rekening te houden met de schade door de maatregelen op het gebied van de volksgezondheid.

2. Volksgezondheid gaat over de lange termijn in plaats van de korte termijn. Covid-lockdowns in de lente hebben de pandemie eenvoudig uitgesteld tot de herfst. (Het artikel is van december 2020)

3. Volksgezondheid gaat over iedereen. Het mag niet worden gebruikt om de ziektelast van de welgestelden naar de minder welvarenden te verschuiven, zoals de lockdowns wel hebben gedaan.

4. Volksgezondheid geldt wereldwijd. Wetenschappers op het gebied van volksgezondheid moeten rekening houden met de wereldwijde impact van hun aanbevelingen.

5. Risico’s en schade kunnen niet volledig worden uitgesloten, maar ze kunnen wel worden verminderd. Eliminatie en zero-Covid-strategieën werken averechts, waardoor het erger wordt.

6. De volksgezondheid moet zich richten op bevolkingsgroepen met een hoog risico. Vóór C-19 werden veel aanbevelingen nooit gebruikt om ouderen met een hoog risico te beschermen, wat leidde tot onnodige sterfgevallen.

7. Hoewel contactopsporing en isolatie van cruciaal belang zijn voor sommige infectieziekten, is het zinloos en contraproductief voor veelvoorkomende infecties zoals griep en Covid-19.

8. Een casus (diagnose, ziektegeval) is pas een casus als iemand ziek is. Het massaal testen van asymptomatische individuen is schadelijk voor de volksgezondheid.

9. Volksgezondheid gaat over vertrouwen. Om het vertrouwen van het publiek te winnen, moeten OMT-leden en de media eerlijk zijn en het publiek vertrouwen. Schaamte en angst mogen nooit worden gebruikt in een pandemie.

10. Wetenschappers op het gebied van de volksgezondheid moeten eerlijk zijn over wat niet bekend is. Epidemische modellen moeten bijvoorbeeld worden uitgevoerd met het hele scala aan plausibele invoerparameters.

11. In de volksgezondheid/medische wetenschap is een open, respectvol debat van cruciaal belang. Censureren, het zwijgen opleggen en zwart maken leiden tot spreekangst, kudde-denken en wantrouwen.

12. Het is belangrijk voor wetenschappers om te luisteren naar het publiek, dat de gevolgen ondervindt. Deze pandemie heeft bewezen dat veel leken de volksgezondheid beter begrijpen dan sommige epidemiologen.

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.