Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Geert Vanden Bossche is viroloog. Hij heeft meerdere keren uitgelegd dat het virus van nature mutaties vormt. Daar heeft het massavaccineren geen invloed op. Waar de invloed wel ligt is in het feit dat deze mutaties anders worden afgehandeld door het lichaam dan bij een natuurlijke afweer (na een doorgemaakte infectie met het coronavirus) of wanneer een vaccin effectief en steriliserend is. De mutaties krijgen namelijk de kans om zich verder te verspreiden, waarbij de mutant die het beste bestand is tegen het vaccin en de maatregelen zal verspreiden.
Het is dus niet het muteren dat wordt bevorderd, maar het uitselecteren van de ‘krachtigste’ virus variant.
Dit is een Nederlands interview met hem:

Anatomie van een tragedie

Verder is dit een artikel van hem, wat erg verhelderend is. Ook leesbaar voor de geïnteresseerde leek:

why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of sars-cov-2

Citaten uit bovenstaand artikel:

“Waarom het lopende massavaccinatie-experiment een snelle evolutionaire respons van SARS-CoV-2 stimuleert.”

‘De voortdurende ontkenning door de WHO, volksgezondheidsinstanties en regeringen van wetenschappelijk onderbouwd bewijs over hoe de toch al rampzalige wereldwijde en individuele gevolgen van deze pandemie kunnen worden opgevangen, is meer dan verbluffend.’

‘Uit het onderstaande kritische opinieartikel wordt al duidelijk dat verschillende wetenschappers die de evolutionaire biologie en genetische/moleculaire epidemiologie van deze pandemie bestuderen maar al te goed weten dat deze pandemie nog helemaal niet voorbij is en dat het wereldwijde gezondheidsrisico van varianten zeer groot is.’

‘Toen Sars-CoV-2 een zeer gevoelige menselijke populatie binnenkwam, verspreidde het zich aanvankelijk snel en op een oncontroleerbare manier. Dit verklaart al waarom Sars-CoV-2 vrij langzaam evolueert zonder een substantiële selectie van fitnessverhogende mutaties die zich hebben voorgedaan tijdens de eerste 10 maanden van de pandemie.’

‘De inzet van huidige Covid-19-vaccins in massale vaccinatiecampagnes, in combinatie met de aanhoudende wijdverbreide verspreiding van Sars-CoV-2, kan de immuunselectieve druk op het Sars-CoV-2-spike-eiwit alleen maar verhogen en daardoor de adaptieve evolutie ervan verder stimuleren door vaccin geïnduceerde humorale immuniteit.’

‘Het uitvoeren van een massaal vaccinatie-experiment op wereldschaal zonder de mechanismen te begrijpen die ten grondslag liggen aan de virale ontsnapping  (viral immune escape) aan de door vaccins gemedieerde selectiedruk is niet alleen een kolossale wetenschappelijke blunder, maar in de eerste plaats volledig onverantwoord vanuit het perspectief van individuele en volksgezondheidsethiek.’

‘Er is momenteel veel verwarring over de effectiviteit van Covid-19-vaccins met veel tegenstrijdige berichten die in de literatuur en op sociale media circuleren.’

‘Een pandemie moet doorgaans worden beschouwd als een zeer dynamische gebeurtenis (totdat deze overgaat in een endemische situatie). De evolutionaire dynamiek van deze Covid-19-pandemie is nu echter gevormd door menselijk ingrijpen op een manier die volledig ongekend is.’

‘We weten wel van de uitkomst van een natuurlijke pandemie, maar weten helemaal niets van de uitkomst van de aanhoudende pandemie, aangezien deze nu een ‘ pandemie van varianten’ is geworden.

‘Op fylogenetica gebaseerde analyse van natuurlijke selectie geeft aan dat een aanzienlijk deel van de immuunselectiedruk die tijdens deze pandemie wordt uitgeoefend, is gericht op het Sars-CoV-2 spike (S)-eiwit, dat het doelwit is van de vaccins.’

‘Op hun reis om zich aan te passen aan de gastheer (ile) omgeving van neutraliserende antilichamen (nAbs), maken varianten verder gebruik van hun evolutionaire capaciteit om deze S-gerichte immuundruk op populatieniveau te overwinnen. Daarom zal het succes van massale vaccinatiecampagnes in een bepaalde vaccinatieomgeving en fase van de aanhoudende pandemie in grote mate afhangen van de evoluerende prevalentie van steeds problematischere varianten. Alternatief, S-gerichte immuuninterventies die effectief lijken in één vaccinatiesetting en stadium van deze pandemie, werken mogelijk niet zo goed wanneer ze worden toegepast op een andere vaccinatiesetting of wanneer ze worden geïmplementeerd in een ander stadium van de lopende pandemie. De observatie dat de effectiviteit van massale vaccinatiecampagnes, zoals beoordeeld tijdens een pandemie van immuunontsnappingsvarianten, vaak heel anders evolueert tussen landen of regio’s is daarom niet verrassend.’

‘Aangezien de immuunselectiedruk in de wereldbevolking nu ‘massief’ toeneemt en het aantal natuurlijk geselecteerde, S-gerichte mutaties samen met de plasticiteit daarvan dramatisch toeneemt, kan redelijkerwijs worden verwacht dat de editie van een supervariant die bestand is tegen S-specifieke Abs, binnen de komende paar maanden zal opduiken. Wanneer vaccins van de tweede generatie worden geïntroduceerd, zal het virus alleen voortbouwen op deze veelzijdige basis van circulerende mutaties om snel de immuundruk te omzeilen die de opnieuw gevaccineerde populatie op het S-eiwit zal blijven uitoefenen.’

‘Het is ongelooflijk hoe de volksgezondheidsautoriteiten (PHA’s) achterblijven als het gaat om het begrijpen van de evolutionaire capaciteit.’

Artikel juist gevacccineerden kunnen ‘variant fabrieken’ worden

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.