Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vanaf het begin van de corona-crisis worden de maatregelen top-down aan de bevolking opgelegd. De media spelen hierin een dubieuze rol. Enerzijds jagen zij continu de angst voor het virus aan. Anderzijds worden critici geframed als ‘gevaarlijk’ of ‘complotdenker’.
Dat geldt niet alleen voor de gezondheidszorg, maar voor alle geledingen van onze samenleving. Verzet tegen de maatregelen is hierdoor lastig. Bovendien is het lastig gelijkgestemden te vinden, omdat de top van elk onderdeel van onze samenleving luistert naar de directieven van regering, RIVM en OMT en ze 1 op 1 uitrolt; op scholen, in de horeca, in het OV, in de kerken, in de ziekenhuizen, op huisartsenposten etc. etc.
Hierdoor weten collega’s op de werkvloer niet hoe anderen tegenover de corona-maatregelen staan. Er ontstaat een onveilige cultuur van angst voor elkaar en het management.

Er is vrij snel verzet vanuit burgers ontstaan. Hieronder zijn enkele voorbeelden genoemd. Het is geen volledige opsomming.

Een belangrijke vorm van verzet is The Great Barrington Declaration.
“Als epidemiologen van infectieziekten en volksgezondheidswetenschappers maken we ons grote zorgen over de schadelijke gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid welke worden veroorzaakt door het huidige COVID-19 beleid, en adviseren we een benadering genaamd ‘gerichte bescherming’.

Komend van zowel links als rechts en van over heel de wereld, hebben we onze carrières gewijd aan het beschermen van mensen. Het huidige lockdown-beleid heeft op de korte en lange termijn een vernietigend effect op de volksgezondheid. De gevolgen (om er enkele te noemen) zijn onder meer lagere vaccinatiegraad bij kinderen, ernstigere gevallen bij hart- en vaatziekten, minder diagnoses van kanker en toename van psychische problemen – welke zullen leiden tot meer oversterfte in de komende jaren, waarbij de werkende mensen en jongere generaties de zwaarste klappen te verduren krijgen. Scholieren en studenten van school houden is een groot onrecht.”

The Great Barrington Declaration

Een initiatief van Nederlandse artsen is het Artsencollectief.
Vanuit de medische beroepsgroep was er in mei-juni 2020 het initiatief van een brandbrief van twee bezorgde internisten.
brandbrief artsen artikel juli 2020
De brandbrief groeide uiteindelijk uit tot het ‘artsencollectief’.  Tot november 2020 waren de namen van de aangesloten huisartsen en medisch specialisten online te zien. Honderden huisartsen en medisch specialisten zijn aangesloten, in totaal zo’n 2000 BIG-geregistreerde medici.
Ook kunnen mensen zich als vriend aanmelden, dat zijn er inmiddels 30.000. De namen zijn niet meer openbaar omwille van de veiligheid en privacy.
Het Artsencollectief

Zorgmedewerkers verenigd. Wij zijn een groep verpleegkundigen en verzorgenden uit vele sectoren van de gezondheidszorg. We maken ons zorgen over de gevolgen van alle maatregelen op het algeheel welbevinden en fysieke gezondheid van de samenleving. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij ons hebben verenigd om onze stem te laten horen. Zorgmedewerkers verenigd.

Jeugdhulp Collectief.

artikel 3, lid 1 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind:

Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.”
Jeugdhulp Collectief

De BPOC 2020. Deze commissie is in oktober 2020 opgezet door burgers en staat volledig los van de overheid, bedrijfsleven en politiek. De commissie is opgezet door Drs. Pieter Kuit en zijn dochter Jade Kuit. De commissie onderzoekt de proportionaliteit van het beleid en de maatregelen t.a.v. COVID-19 en onderzoekt tevens of de overheid zich aan de wet houdt. De commissie doet daartoe middels het horen van getuigen onderzoek naar deze door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid-19. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren, politie-agenten, ondernemers, leraren, leerlingen, ouders enz. enz. waarbij de volgende vraag centraal staat: “Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?” BPOC2020

Politie. De politie kwam ook in verzet.
Veel agenten kwamen door de coronamaatregelen in conflict met hun beroepscode. De ME werd ingezet om demonstraties tegen de corona-maatregelen te beëindigen. Dit ging bijna steeds met geweld gepaard. Vanaf begin 2021 benaderden tientallen agenten de buitenparlementaire onderzoekscommissie BPOC om hun verhaal te doen. De getuigenissen zijn aangrijpend en schrijnend om te lezen. Er zijn twee organisaties vanuit de politie elk op hun manier in verzet:

Police for Freedom organiseert Marsen voor Vrijheid: police for freedom

En Blue Truth is een organisatie waarbij politie-agenten zich kunnen melden: blue truth

Luchtvaart-personeel. Er is onder luchtvaartpersoneel bezorgdheid over de huidige coronamaatregelen, in zowel de cabine, de cockpit als onder collega’s werkzaam op de grond. Welke gevolgen heeft bijvoorbeeld het wél of niet nemen van een coronavaccin? Ben ik nog wel zeker van mijn baan? Ook kunnen collega’s mentale druk ervaren, bijvoorbeeld om zich te laten testen of vaccineren. Ook hebben sommigen vragen over het uiteindelijke doel of nut hiervan. Hiervoor is het Luchtvaart-collectief opgericht.

Ouders. Wij de ouders staan voor de vrijheid, gezondheid en ontwikkeling van onze kinderen en waken ervoor dat dit door onwetenschappelijke en ongefundeerde coronamaatregelen op scholen wordt aangetast.
Wij de Ouders

Scholen. Helaas gaan nagenoeg alle middelbare en lagere scholen mee in de corona-maatregelen, ook al zijn maatregelen zoals mondkapjes aantoonbaar slecht, juist voor de ontwikkeling van kinderen. Gelukkig spreken zich wel scholen uit, zoals eind augustus 2021 Christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden: https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1086091-ggd-niet-op-alle-scholen-welkom-met-vaccinatievoorlichting

Predikanten. Net als scholen gaan kerken klakkeloos mee in het corona-narratief van de overheid. De PKN, de protestantse kerk in Nederland, goed voor zo’n 1,8 miljoen aangesloten kerkleden, verzet zich op geen enkele manier tegen het corona-beleid. Ook individuele predikanten gaan overwegend mee in het uitvoeren van de maatregelen van anderhalve meter afstand (dopen op anderhalve meter!), de corona-vaccins (vanaf de kansel danken voor de vaccins), het meedoen in online vieringen en het niet protesteren dat inloop-huizen en koffie drinken na de dienst niet meer mogelijk zijn. Gelukkig zijn ook hier wel predikanten die zich wel verzetten. In het Verenigd Koninkrijk hebben predikanten een online brandbrief: open brief predikanten UK
En ook in Neder land verzetten predikanten zich, zoals ds. Simon van Groningen  profetisch priesterlijk en koninklijk en ds. Hans Huijzer , die treffend schrijft ‘Wáár zijn de herders van Gods kudde?’ waarmee hij zijn collega’s bedoelt: zijn waakzame en nuchtere mensen complotdenkers?

Met beide predikanten is via de redactie contact te krijgen.

 

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.