Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Eigenwaan en de Rechter (Vrij naar Multatuli’s “Barbertje moet hangen”)

Eigenwaan en de Rechter (Vrij naar Multatuli's "Barbertje moet hangen")

Gerechtsdienaar:Mijnheer de rechter, daar is de man die diverse mensen vermoord heeft welke leden aan een ernstige Covid-infectie.”
Rechter:Die man moet hangen. Hoe heeft hij dat aangelegd?
Gerechtsdienaar: “Hij heeft mensen die vanwege deze hevige Covid-infecties ernstig leden reeds lang bestaande en toegelaten medicatie voorgeschreven wat hen allen fataal is geworden!!”
Rechter: “Daaraan heeft hij zeer verkeerd gedaan. Hij moet hangen.

Dr. Rob E.: “Rechter, ik heb die mensen niet vermoord. Ik heb de mensen met zorg behandeld en met mijn diepste menselijke gevoelens getracht het goede te doen. De medicatie welke ik voorgeschreven heb wordt al reeds lange tijd toegepast, ook vaak ‘off label’. Ik heb tevens volkomen binnen de wettelijke kaders gehandeld. Bovendien is er niemand gestorven door de behandelingen en zijn allen opgeknapt. Er zijn getuigen die verklaren zullen dat ik binnen mijn bevoegdheid heb gehandeld, een goed mens ben en niet schuldig aan misdadige praktijken.”

Rechter: “Man, ge moet hangen. Ge verzwaart uw misdaad door eigenwaan. Het past niet aan iemand die… van iets beschuldigd is, zich voor een goed mens te houden.”
Dr. Rob E.: “Maar rechter, er zijn getuigen die het zullen bevestigen. En daar ik nu beschuldigd ben door de inspectie…”
Rechter: “Ge moet hangen! Ge hebt kwetsbare patiënten oude medicijnen voorgeschreven, hen een voorspoedig herstel in het vooruitzicht gesteld waarbij ze echter snel het leven lieten en gij zijt ingenomen met uzelf… drie kapitale delicten ! Eh… Wie zijn jullie daar op de tribune?”

Publiek: “Wij zijn allen mensen welke door deze dokter behandeld zijn vanwege een ernstige Covid infectie.”
Dr. Rob E.: “Goddank! Rechter, ge ziet dat ze leven en dat ik niet schuldig ben aan enig lijden of sterven van deze patiënten!”
Rechter: “Hm… ja… zo! Maar het zomaar op eigen initiatief voorschrijven van deze oude medicijnen?”
Publiek: “Neen rechter, hij heeft ons geen kwaad gedaan met deze relatief veilige medicatie die reeds lange tijd op de markt is en voor tal van doeleinden wordt ingezet. Hij heeft ons integendeel veel goeds gedaan. Hij is ’n edel mens!”

Dr. Rob E.: “Ge hoort het rechter, ze zeggen dat ik ’n goed mens ben.”
Rechter: “Hmmm… het derde punt blijft dus bestaan. Gerechtsdienaar, voer de man weg, hij moet hangen. Hij is schuldig aan eigenwaan. Griffier, citeer in de praemissen de jurisprudentie van Lessing’s patriarch.”


Heykerk, april 2022

 

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.