Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anoniem.

Vaccinatie tegen Covid-19

De redenen waarom ik mij niet heb laten vaccineren zijn heel divers. Ik zal onder verschillende kopjes proberen de belangrijkste aspecten te verduidelijken.

Wat doet vaccinatie voor ouderen?

Het idee achter het massale vaccineren van de hele bevolking was, dat op deze manier het virus zou kunnen verdwijnen en dat het de uitweg uit de pandemie zou zijn. Men maakte de vergelijking met de vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma. Maar dat is een slechte vergelijking. De vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma worden gegeven aan mensen met een perfect werkend immuunsysteem, namelijk kinderen. De vaccins zijn zeer effectief en stoppen de verdere verspreiding van een virus vrijwel volledig of helemaal. Voor zover een dergelijk virus nog wel circuleert, dan is het dus alleen gevaarlijk voor die paar ongevaccineerden. Bovendien worden de vaccins gegeven in een periode van een lage infectiedruk. Is je kind ziek, wordt de vaccinatie uitgesteld. Nu, in deze pandemie, geef je matig werkende vaccins – ze stoppen immers de verdere verspreiding niet – onder andere aan mensen met een matig tot slecht werkend immuunsysteem in een periode van een hoge infectiedruk. Juist de mensen die het meest bescherming nodig hebben tegen het virus, zoals ouderen, kwetsbare mensen en mensen met onderliggende aandoeningen, worden het minst beschermd door de vaccins. Deze mensen werden uitgesloten van het wetenschappelijk onderzoek, wat tot een voorlopige registratie van de vaccins leidde. Mensen met kanker of immuunziekten reageren niet goed op de vaccins en worden veel minder of zelfs helemaal niet door vaccinatie beschermd.

Als vaccinatie er voor zou zorgen dat de gevaccineerden het virus niet meer kunnen verspreiden, kan men de ouderen en kwetsbaren beschermen door als het ware een ‘beschermende muur’ van gevaccineerde mensen om hen heen te zetten, zodat ze op deze manier niet met het virus in aanraking komen. Maar nu blijkt dat de vaccins verdere verspreiding van het virus niet stoppen, is dat een illusie. Sterker nog, het blijkt dat gevaccineerde personen bij een besmetting veel vaker helemaal geen klachten krijgen dan ongevaccineerden die geïnfecteerd raken. En ondanks dat ze geen klachten hebben, hebben ze wel grote hoeveelheden virus bij zich en kunnen dus ook anderen besmetten.

Het doel om met massale vaccinaties een pandemie te beëindigen is een experiment zoals dit nog nooit is gedaan, omdat er bij eerdere pandemieën geen vaccins waren of het vaccin te laat kwam, zoals bij de Mexicaanse Griep van 2009. Normaal gesproken is een pandemie naar twee tot drie seizoenen voorbij: de kwetsbaren zijn overleden, de rest is immuun. Hoe de pandemie zich nu ontwikkeld moet worden afgewacht. Tenzij er een werkend vaccin ontwikkeld wordt, zal vroeger of later iedereen het virus krijgen, ook de ouderen en kwetsbaren.

Wat doet vaccinatie voor jongeren en kinderen

Op het moment dat de vaccinatiecampagne is gestart hebben de farmaceutische bedrijven te kennen gegeven geen verantwoordelijkheid te nemen voor de eventuele bijwerkingen of schade. Dat is niet zo vreemd, want het vaccin was binnen het jaar gereed voor gebruik. Normaal wordt voor het veilig bevinden van een nieuw vaccin of medicijn een vaste route doorlopen door middel van wetenschappelijk onderzoek in verschillende testfasen. De duur van onderzoek op de gebruikelijke manier is vijf tot tien jaar. Daarna kan men met redelijke mate van zekerheid zeggen dat het vaccin veilig en effectief is. In het geval van deze nieuwe vaccins zijn er stappen overgeslagen om zo snel mogelijk met het vaccineren te kunnen beginnen. Het gaat bovendien om een nieuwe techniek van vaccineren, en zowel de mRNA van Pfizer en Moderna als ook de DNA-techniek van Janssen & Janssen en AstraZeneca zijn nog nooit op deze schaal op mensen toegepast. De overheden hebben de  verantwoordelijkheid op zich genomen mocht er ernstige schade ontstaan door vaccinatie. Mocht dat gebeuren, dan zijn de farmaceuten niet aansprakelijk.

Hugo de Jonge en Mark Rutte hebben vervolgens twee dingen gezegd: ‘Het vaccin is veilig’ en ‘Het vaccin is de weg uit de crisis’. Dat laatste blijkt nu niet het geval te zijn en het heeft dus om te beginnen al niet veel zin om alle volwassenen en zelfs kinderen te gaan vaccineren. Wanneer het zou gaan om een klassiek vaccin dat alle gebruikelijke fasen van onderzoek heeft doorlopen en zowel veilig als effectief blijkt te zijn, dan was dat nog niet zo’n probleem. Maar al vanaf het begin uiten toonaangevende wetenschappers hun zorgen over het gevoerde vaccinatiebeleid. Deze zorgen werden terzijde geschoven en men werkte gestaag door aan het verkrijgen van goedkeuring voor jongeren. De voorlopige registratie voor kinderen van 12 t/m 17 is al goedgekeurd, en de fabrikanten richten zich nu op de kinderen van 5 t/m 11 jaar. En het zijn juist de kinderen die niets te vrezen hebben van Covid-19. Het aantal overleden kinderen aan Covid-19 ligt vijf tot tien keer lager dan het aantal kinderen dat jaarlijks aan de griep overlijdt.

Inmiddels wordt duidelijk dat er wel degelijk ernstige bijwerkingen kunnen ontstaan: Zweden, Noorwegen en Finland zijn inmiddels gestopt met het toedienen van het vaccin van Moderna voor jongens en mannen onder de 30 jaar. Hetzelfde advies werd zeer recent gegeven door de verantwoordelijke instanties in Duitsland en Frankrijk. Dit omdat de kans op een ontsteking van de hartspier en het hartzakje te groot is. En hoewel men zegt dat die ontstekingen mild verlopen weet men niet wat de gevolgen zullen zijn op de lange termijn. In Nederland worden jongens en jonge mannen nog steeds geprikt met het Moderna Vaccin.

Waar ik me nog het meest over verbaas is dat er geen grondig onderzoek naar de mogelijke bijwerkingen wordt gedaan. Het is namelijk gebruikelijk dat de toediening van een middel of vaccin na registratie wordt stilgelegd op het moment dat er maar enig vermoeden bestaat van het optreden van onverwachte ernstige bijwerkingen. Vervolgens gaat men pas door als de vermoedens ongegrond blijken te zijn. In dit geval gebeurt er niets. In enkele landen is, zoals gezegd, de vaccinatie met bepaalde vaccins voor bepaalde leeftijdscategorieën gestopt. In Nederland wordt dat niet gedaan en de regering werkt zelfs door aan definitieve toelating van het vaccin voor kinderen.

De regering en de media

Het feit dat er zo onverschillig wordt omgesprongen met informatie over eventuele bijwerkingen en gevolgen op langere termijn door het vaccineren baart mij grote zorgen. Evenals het gemak waarmee de regering iedereen die niet mee gaat in het algemeen aanvaarde verhaal – ongeacht om wie het gaat of wat hij of zij zegt –  in het hoekje van de complotdenkers wordt gezet. Noem iemand een wappie en je hoeft hem niet meer serieus te nemen. In de media wordt hetzelfde narratief voor het voetlicht gebracht. Bij Op1, Jinek en dergelijke praatprogramma’s worden altijd dezelfde mensen uitgenodigd die steeds hetzelfde verhaal vertellen. Niemand zou het ook aandurven om een ander geluid te laten horen, want je wordt in het gunstigste geval weggehoond. Kranten en andere nieuwsmedia verkondigen ook het geijkte verhaal uit angst niet meer serieus genomen te worden. Iedereen zit hiermee gevangen in dezelfde bubbel. Gevolg is dat mensen die in hun onderzoek andere dingen zien niet meer van zich laten horen. Hetzelfde geldt voor zorgpersoneel dat opmerkt dat bepaalde dingen niet kloppen of vinden dat het probleem verkeerd wordt belicht. Mijn man is een van de weinigen die wel van zich laat horen. Bij hem voelen mensen zich wel vrij om te vertellen, en op deze manier hoort hij ook hele andere geluiden. Naast de welbekende complottheorieën zitten daar ook hele reële verhalen tussen: verpleegkundigen die zeggen dat patiënten die overlijden, en op dat moment toevallig positief testen op Corona, weggeschreven worden als coronadode. Artsen die wordt verboden om bijwerkingen te melden. Een verpleegkundige die haar zorg uit over het feit dat er wel erg veel jonge mensen op de eerste hulp komen met hartproblematiek. Problemen en vragen van mensen op de werkvloer worden niet alleen genegeerd, er wordt ze impliciet en soms zelfs expliciet verboden om er over te spreken.

De zorg

Het grootste schandaal van dit alles is dat er zelfs geen minieme poging is gedaan om de problemen in de zorg op te lossen. Het tekort aan personeel en bedden is al jaren een probleem en men heeft geen enkele poging gedaan om de zorgcapaciteit op te schroeven: sterker nog, aan het begin van de pandemie werd door Rutte en De Jonge gezegd dat het opschalen van de zorg op de lange termijn te duur zou zijn. De schuld wordt nu gegeven aan de pandemie en op tv is te zien dat er geleurd wordt met patiënten die nergens meer terechtkunnen. En uiteraard wordt er weer gewezen naar de ongevaccineerden. Van verschillende verpleegkundigen hebben wij gehoord dat dit probleem al jaren speelt, al voor de pandemie, en dat bij zware griepgolven ook regelmatig de ambulances rondreden en niet wisten waar ze hun patiënten nog moesten laten. Mijn man heeft dit zelf tijdens zijn werk al jaren meegemaakt. Het was nota bene van Dissel zelf die dit probleem jaren geleden al eens had aangekaart. Maar blijkbaar vond men het in de politiek niet nodig om er iets aan te veranderen. En nu is er alleen nog maar geld beschikbaar voor miljarden mondkapjes, testen en ander materiaal, en voor (half)jaarlijkse vaccins voor iedereen, terwijl dat het probleem nooit zal oplossen. Verder is er geld genoeg voor het opleiden van Boa’s die het onwillige volk onder druk moet zetten, maar geen geld voor uitbreiding van de zorg. Natuurlijk hebben we nu een probleem en kan de zorg het niet meer aan. Nederland kon al jaren geen enkele ramp aan. Als hier een terroristische aanslag zou worden gepleegd van de ernst als die bij de Bataclan in Frankrijk, met net zoveel slachtoffers, dan zouden we net zo’n groot probleem hebben. En laten we het helemaal maar niet hebben over wat er gebeurt bij een uitbraak van een echt gevaarlijk virus.

Maatschappelijke schade

Aan het begin van de crisis was het nog niet bekend met wat voor virus we van doen hadden. Daarom was de eerste lockdown denk ik wel gerechtvaardigd, al stond het in geen enkel draaiboek of protocol van de WHO of het RIVM. Aanvankelijk werd gedacht dat het ging om een nieuw virus waar nog niemand immuun voor was en dat er veel overlijdens zouden komen. Aanvankelijk waren er ook meer overlijdens dan normaal, vooral onder de ouderen en kwetsbaren. Nu blijkt dat heel veel mensen wel degelijk immuun bleken te zijn door de huis-tuin-en-keuken coronavirussen die elk jaar circuleren. Daarna is het hele verhaal een eigen leven gaan leiden. De regering en de media zijn doorgegaan met de mensen enorm bang te maken en toen dat niet meer hielp ging men door met het aanpraten van een schuldgevoel. Iedereen die tegen het beleid was, was een egoïst en een gevaar voor de maatschappij. Dit heeft een enorme tweedeling veroorzaakt. We zitten nu in de fase dat het grootste deel van de mensen compleet overtuigd is van het gangbare verhaal. Het gevolg is dat mensen zo’n afkeer hebben gekregen van ongevaccineerden en anderen die tegen dit beleid zijn, dat ze werkelijk vinden dat deze groep minder rechten heeft dan zijzelf. Dit is een fenomeen dat zich in de geschiedenis vaker heeft voorgedaan bij andersdenkenden. Het begint met afkeer, vervolgens ontmenselijking en daarna mag je deze mensen van alles aandoen en iedereen vindt dat moreel acceptabel. Sterker nog, de regering staat het toe, doet er niets aan en werkt er zelfs aan mee. Een groot deel van de gevaccineerden vindt het inmiddels al oké om deze ongewensten uit te sluiten en hen zelfs zorg te ontzeggen. Ze juichen en applaudisseren wanneer een ongevaccineerde uit een restaurant wordt verwijderd, men vindt het prima wanneer een oude vrouw de bus uitgeslagen wordt omdat zij geen mondkapje draagt. Er heerst zo’n agressie, dat andersdenkenden op twitter de meest vreselijke verwensingen en zelfs doodsbedreigingen naar het hoofd geslingerd krijgen. Onder deze omstandigheden is het voor de regering een kleine moeite om de QR-code door te voeren en kan ze zonder veel moeite de ongevaccineerde steeds verder uit het sociaalmaatschappelijke leven weren. Het begin is er al. Niet meer naar het restaurant of een sportwedstrijd. Och dat is niet zo’n ramp, je kunt je nog laten testen. En zo laat de gevaccineerde meute braaf zijn QR-code zien en het leven gaat door. Alleen mag binnenkort testen ook niet meer, waardoor bepaalde mensen zich tegen hun zin toch laten maar vaccineren. Vervolgens gaat het nog een stap verder en mag de ongevaccineerde niet meer op de werkvloer komen. Veel tot nu toe ongevaccineerden komen hierdoor zo in de problemen dat ze overstag gaan. En als je als ongevaccineerde dan ook niet meer in de supermarkt mag komen en je zorg wordt ontzegd, dan kun je met recht niet meer spreken van vrijwillige vaccinatie. Over de QR-pas op de werkvloer wordt al gesproken en de massa slikt het voor zoete koek. Er is nog maar een kleine stap nodig om de laatste drempel over te gaan. In Thüringen in Duitsland is het al zover: ongevaccineerden hebben daar sinds kort als laatste recht op een IC-bed, ongeacht waarvoor ze er terecht zijn gekomen. In Oostenrijk is vaccinatie inmiddels verplicht en in Duitsland heeft men ook plannen in die richting. Het is naïef om te denken dat hier niet hetzelfde zal gaan gebeuren.

Ik weet niet wat de regering hiermee denkt te bereiken, maar dit beleid betekent het einde van de democratie en een eind aan het vertrouwen van veel mensen in de politiek, de wetenschap en in de gezondheidszorg. Ook denk ik dat deze aanpak meer schade aanricht aan het vertrouwen van mensen in het reguliere rijksvaccinatieprogramma, dan welke antivaxxer ooit voor elkaar zou kunnen krijgen. Hiervoor wordt al maanden gewaarschuwd door toonaangevende wetenschappers zoals bijvoorbeeld Martin Kulldorff, hoogleraar geneeskunde aan Harvard University, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld.

Scheve verhoudingen

In de rijkere landen zijn we dus bezig een manier te vinden om alle kinderen en (jong)volwassenen een totaal overbodig en (op langere termijn) potentieel gevaarlijk vaccin op te dringen tegen een relatief mild virus, in een poging om de ouderen en kwetsbaren te redden. Dit lukt niet zoals al duidelijk was, en nu zijn we weer op het punt waar we begonnen: bij de mondkapjesplicht, de lockdowns (waarbij de ouderen en kwetsbaren wederom worden veroordeeld tot een eenzaam bestaan) en de reisverboden. In heel veel arme landen hebben de mensen op een totaal andere manier met corona te maken. Het virus is voor de mensen daar een lachertje; de meesten hebben de hoofdprijs al gewonnen wanneer ze überhaupt de respectabele leeftijd hebben bereikt, waarop ze iets te vrezen hebben van dit virus. Kwetsbaren hebben ze daar niet, want die zijn allang bezweken onder de vaak zware omstandigheden. Op plekken waar vaccinatieprogramma’s liepen voor kinderen tegen echt gevaarlijke ziektes, zullen kinderen wederom dood gaan, omdat deze programma’s door alle coronamaatregelen en reisverboden zijn stilgelegd. Zoals duidelijk mag zijn, liggen de verhoudingen nogal scheef. Het gevoel voor verhoudingen is naar mijn idee dan ook helemaal verdwenen in de westerse wereld, waar het dagelijkse leven alleen nog maar bestaat uit het koortsachtig najagen van een relatief onschuldig en ongrijpbaar virus, en iedereen die daar niet aan meedoet wordt verketterd en uit de maatschappij geweerd. En wanneer we daarmee klaar zijn, is de schade hier denk ik ook niet meer te overzien.

Tot slot

Straks wordt mijn dochter 13 is en heeft ook zij een QR-pas nodig en dan zal ook zij de sociale druk gaan voelen. De reden dat ik mijzelf niet laat vaccineren is dat ik absoluut niet wil dat mijn dochter gevaccineerd wordt. Ik heb geen vertrouwen in de veiligheid op lange termijn van dit vaccin. En het vertrouwen wordt er niet groter op nu de regering geen tegengeluid duldt en zonder rem dit vaccinatieprogramma erdoor probeert te drukken, en daarbij zelfs aandringt om kinderen te vaccineren die niets van het virus te vrezen hebben. Wanneer ik dit vaccin wel zou nemen, niet omdat ik erachter sta maar alleen vanwege de dwang vanuit de overheid en de sociale druk die ik ervaar, hoe kan ik dan straks mijn dochter verplichten het vaccin niet te nemen. En  hoe kan ik van haar verlangen dat zij alle met die keuze gepaard gaande sociale ellende maar moet doorstaan, terwijl mamma is gezwicht.

Het beleid is een gedrocht geworden dat niet meer te temmen is en het welzijn van de bevolking is allang niet meer het doel. Daarbij speelt de regering de eigen bevolking tegen elkaar uit zonder oog te hebben voor de potentiële gevolgen. In de maatschappij zoals die nu is gecreëerd en zich verder aan het ontwikkelen is, wil ik mijn kinderen niet laten opgroeien. Ik ben dan ook niet tegen vaccin op zich, maar tegen de hele aanpak van de coronapandemie, met alles wat er bij hoort en wat ik heb proberen te beschrijven in dit stuk. Het vervroegd beschikbaar stellen van het vaccin vond en vind ik op zich ook geen slecht idee. Als je meer te vrezen hebt op korte termijn van het virus dan op lange termijn van de eventuele bijwerkingen, dan is er best iets voor te zeggen. Maar het nemen van dat vaccin had ten allen tijde vrijwillig moeten blijven, zowel voor jongeren als voor ouderen. En er had duidelijk bij verteld moeten worden dat het vaccin nog in de testfase was; net zomin als ik kan zeggen dat het vaccin gevaarlijk is, kunnen Rutte en de Jonge beweren dat het volledig veilig is, en met het verstrijken van de tijd worden meer en meer bijwerkingen gemeld. Als de het vaccinatieprogramma onder die voorwaarden was uitgerold dan had iedereen zijn eigen afweging kunnen maken. Dat fenomeen wordt ook wel ‘Informed Consent’ genoemd. Met een dergelijk beleid had de regering ongetwijfeld wel het vertrouwen van de mensen gehouden, zonder polarisatie en ontwrichting van de maatschappij.

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.