Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Over Medisch Ethisch Contact

Welkom

Deze website is een initiatief van enkele artsen. Wij zijn ongerust geworden vanaf begin 2020, toen onze beroepsgroep nauwelijks kritisch bleek te zijn over de maatregelen die werden en worden genomen om het corona-virus te beteugelen. We zijn gewone artsen. Het is verdrietig dat je je tegenwoordig moet verdedigen door te stellen dat je geen virus-ontkenner, complotdenker of antivaxxer bent. Dat zijn wij allemaal niet. Wij hebben de artseneed of -belofte afgelegd. Wij willen graag zorg bieden aan een ieder, zonder aanzien des persoons.

Ethisch
Deze website heeft als toevoeging Ethisch omdat wij een ethische herbezinning nodig vinden op het Medisch Contact: Het Medisch Contact www.medischcontact.nl is een wekelijks huis aan huis blad (en tegenwoordig ook een website). Het is ontstaan uit de artsen in het verzet in de tweede wereldoorlog.

Medisch Contact is in 1941 opgericht en bestaat dit jaar dus 80 jaar. Het Duitse gezag zocht al direct bij aantreding de medewerking van artsen via de (K)NMG. Uit protest hiertegen stapte een deel van het bestuur van de NMG begin 1941 op. In augustus 1941 werd de artsenverzetsgroep ‘het Centrum van het Medisch Contact’ opgericht. Zij instrueerden artsen met zogenaamde estafetteberichten over hun reactie op verordeningen van de Duitsers. Zo valt er te lezen dat artsen die weigerden mee te werken aan ‘het onderscheid maken op basis van eugenetisch profiel’ zelf in kampen werden gezet.

In deze tijd waarin wij ervaren dat er een onderscheid gemaakt wordt op basis van een vaccinatie profiel vragen wij ons af waar het medisch verzet en het medisch contact zijn gebleven. Het verzet in de huidige tijd is zoveel moeilijker en de (informatie)oorlog die woedt is veel geraffineerder. Het gaat nu niet om kwade bedoelingen tegen een bevolkingsgroep met specifieke kenmerken zoals afkomst, maar om kwade bedoelingen tegen een bevolkingsgroep met een veel subtieler kenmerk, namelijk het niet willen (of het betwijfelen) van de corona-vaccins. De vaccinatie-campagne heeft mensen tegen elkaar opgezet. Kinderen worden bijvoorbeeld tegen hun ouders opgezet door een regering die beweert dat kinderen geen toestemming nodig hebben van hun ouders om een ‘prik’ te halen. Maar ook op andere gebieden leidt het vaccinatie-beleid -en een dreigende vaccinatie-plicht- tot stress en fragmentatie. De smeerolie van een samenleving, vertrouwen in elkaar, verdwijnt in rap tempo.

De druk op medisch personeel om mee te werken in (eerst) de coronamaatregelen is enorm. Helemaal voor artsen. Vanaf het begin van de Corona pandemie was de sfeer uiterst vijandig bij openlijke vragen over de ernst van Covid-19 en de noodzaak van de maatregelen zoals mondkapjes en lockdowns. Naast een overweldigende hoeveelheid medisch inhoudelijke onjuistheden en een aanslag op moreel juist medisch handelen (of je gevaccineerd bent valt bijvoorbeeld onder het medisch beroepsgeheim), wordt er momenteel een medische apartheid gecreëerd door middel van de grootschalige uitrol van de covid-19-vaccins. Ditmaal is -in vergelijking met WOII- de oorlog primair een medische aangelegenheid. De KNMG en federatiepartners volgen de opdrachten vanuit RIVM en VWS naadloos op. Het valt ons op dat de opdrachten zonder echt contact met artsen worden uitgevoerd.

Elkaar vinden is moeilijk
We kunnen geen contact meer met de artsenorganisaties krijgen. En hierdoor ook niet met andere artsen die zich zorgen maken. De rol van artsen in de huidige tijd is daardoor moeilijk. En verzet voor onze beroepsgroep lijkt vrijwel onmogelijk, doordat de koepel van artsen zich geheel achter VWS en RIVM schaart. Sommigen verliezen hun baan. Velen verliezen het contact met hun collega’s of hun werkplezier. Sommigen overwegen te stoppen als zij worden gedwongen tot vaccinatie met een covid-vaccin. Dat raakt rechtstreeks onze mogelijkheid ons eigen brood te verdienen.

Dubieus
De rol die Medisch Contact nu speelt vinden wij dubieus. Er wordt nagenoeg geen ruimte geboden aan geluiden van twijfel of verzet. Artikelen die de overwegend angst inducerende artikelen willen relativeren worden niet geplaatst. Artikelen die er onder maatschappelijke druk wel doorheen komen, worden nog in hetzelfde nummer ‘gedebunked’ door middel van een tegengeluid. Voor veel artsen voelt het digitale forum van Medisch Contact zodanig onveilig dat ze alleen anoniem hun reactie plaatsen, of daar geheel van afzien. Sommigen zijn gecensureerd door de hoofdredactie. Het gevaar door dit alles is isolatie -en uitval- van bezorgde, betrokken artsen.

Verzet van artsen in Coronatijd
Er ís wel verzet van artsen tegen het Corona beleid: In juni 2020 plaatste een internist een brandbrief op social media. Deze brandbrief groeide snel uit tot het Artsencollectief: http://artsencollectief.nl. De redactie van Medisch Ethisch Contact is hierbij ook aangesloten.

Er is grote schade aangericht door de desinformatie, de propaganda, maar ook het framen van integere wetenschappers en artsen. Er is nodig dat we weer gaan bouwen aan een samenleving waarin respect voor – en vertrouwen in de ander hoog in het vaandel staan. Vertrouwen is de basis voor alles in ons land. Zonder vertrouwen loopt het fijnmazige netwerk wat onze samenleving is helemaal spaak.

Contact opnemen of een bijdrage leveren
Iedereen die een bijdrage heeft kan via de contact-pagina contact opnemen.

Augustus 2021

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.