Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tegenwoordig mag je geen mening meer hebben die afwijkt van wat gepast en vooral woke wordt geacht. Maar wat is eigenlijk het woke gedachtengoed? Via google kwam ik achter deze omschrijving:

‘De letterlijke betekenis van woke is de verleden tijd van to wake up. Hiermee wordt aangegeven dat de persoon ‘wakker’ is; alert op maatschappelijke misstanden, ongelijkheid, rascisme, discriminatie en polarisatie.’

Bij dat laatste woord – alert op polarisatie- moest ik glimlachen. In mijn beleving is het woke denken behoorlijk onverdraagzaam richting andersdenkenden. Woke is tolerant naar mensen die geloven in het klimaatprobleem. Woke vindt het normaal dat je een vaccin neemt ‘voor de ander’ of ‘om de zorg te ontlasten’ of  ‘om weer vrij te zijn’. Woke  maakt er geen punt van als wetenschappers of artsen worden gecensureerd. Woke is tegen discriminatie van mensen met een andere huidskleur en LHBT+, maar het is geen enkel probleem voor woke-denkers als mensen niet meer naar het buurtcafé of sportschool kunnen omdat zij geen coronapaspoort hebben.

‘Daar heb je toch zelf voor gekozen?’

Ik vind het woke-denken een groot gevaar voor onze samenleving. Als mensen zo dwingend in een bepaalde manier van denken worden geperst, en vooral als ze daar zo opgewekt en monter in meegaan, gaan bij mij alle alarmbellen af.

Ik ervaar het woke-denken als belemmering om openlijk wetenschap en geneeskunde te bedrijven  en dat vind ik gevaarlijk. Gevaarlijk, omdat artsen die worden verketterd -wat met mij en anderen gebeurt omdat wij ons uit blijven spreken- de neiging hebben om hun mond te houden. Ook heeft het zien van verkettering van andere artsen de uitwerking dat artsen die er hetzelfde over denken zich stil gaan houden in het publieke domein. Waarschijnlijk is dat ook de opzet van de overheid: Er is een grote campagne van start gegaan om mensen te waarschuwen tegen ‘artsen die desinformatie’ verspreiden. Tientallen vooral huisartsen kregen een ‘corrigerende’ brief. Dat moest een afschrikwekkend effect hebben. De artsen moesten zich stilhouden in het publieke domein.

Maar, als artsen zich stilhouden, kunnen mensen in de samenleving geen kennis meer opdoen van de tegengeluiden die er wel degelijk zijn. En dat is gevaarlijk. Voor wat betreft de nieuwe covid-vaccins hebben we nu de situatie dat mensen ruim een jaar zijn overspoeld met propaganda. Ze ontvingen niet de juiste informatie om een afweging te maken voor hun eigen gezondheids-situatie.

Gelukkig laten veel artsen en anderen zich de mond niet snoeren. Onlangs zag ik een interview met prof. immunologie Theo Schetters bij blckbx-tv. Aan de hand van 14 dia’s evalueerde hij de massa-vaccinatie tegen Covid. Het raakte me dat hij tegen de interviewer zei ‘de informatie bereikt de mensen niet’. Ook interviewde blckbx-tv onlangs Robert Malone. Malone is de uitvinder van de mRNA technologie. Hij is ook gecensureerd. Malone gaf een soortgelijke motivatie als Schetters.

‘Ik ben niet geobsedeerd, maar ik voel de innerlijke plicht om de mensen in te lichten’.

Mensen als Malone en Schetters inspireren mij. Het druist tegen de artseneed in om mensen niet eerlijk in te lichten over hun medicatie of vaccins. Mensen moeten een eigen afweging kunnen maken of zij een middel zullen nemen – of niet. Als er dwang, drang en propaganda worden toegepast en als medici daarin meegaan, graven zij uiteindelijk hun eigen graf.

Medici hebben alleen toekomst als zij het vertrouwen van de mensen hebben. Eénmaal verspeeld vertrouwen komt niet makkelijk meer terug. Ik blijf hopen op het ontwaken van het artsengilde uit de woke-verdwazing.

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.