Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

de crisis is ontstaan door het covid-beleid

Het Brown Stone instituut plaatste onderstaand artikel, waarin betoogt wordt dat de crisis juist door de buiten-proportionele covid-maatregelen is ontstaan. We sloten gezonde mensen op en slaagden er niet in om de kwetsbaren (ouderen) te beschermen, wat verwoestende, verpletterende schade en overlijden tot gevolg had. Tragisch genoeg hebben we de last van morbiditeit en mortaliteit verschoven naar de kwetsbaren , degenen die het zich het minst konden veroorloven om zich te beschermen. “Lockdowns hebben de kwetsbaren niet beschermd, maar eerder de kwetsbaren geschaad en de last van morbiditeit en mortaliteit verschoven naar de kansarmen”. 

In plaats daarvan sloten we het ‘goed’ en gezond in de samenleving op, wat onwetenschappelijk en onzinnig is, terwijl we er tegelijkertijd niet in slaagden de feitelijke groep, de kwetsbaren en ouderen, goed te beschermen. Wij deden eigenlijk het tegenovergestelde. We verschoven de last naar de armen en veroorzaakten catastrofale gevolgen voor hen. Ze bevonden zich in de slechtste economische situatie om de lockdowns te betalen en schattingen zijn dat het tientallen jaren zal duren voordat ze zullen herstellen van wat we hebben gedaan.” 
Dit is de link naar het hele artikel: https://brownstone.org/articles/the-attack-on-scientific-dissent-becomes-ever-more-brutal/

Het Brownstone Institute heeft op deze ramp gereageerd door te zeggen: “De missie van Brownstone Institute is om constructief in het reine te komen met wat er is gebeurd, te begrijpen waarom en hoe te voorkomen dat dergelijke gebeurtenissen opnieuw gebeuren. Lockdowns hebben een precedent geschapen in de moderne wereld en zonder verantwoording zullen sociale en economische instellingen opnieuw worden vernietigd.”

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.