Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Welkom bij Medisch Ethisch Contact.

Deze website heeft als toevoeging Ethisch omdat wij een ethische herbezinning nodig vinden. We zijn gewone artsen. Het is verdrietig en het geeft een machteloos gevoel dat je je tegenwoordig moet verdedigen door te stellen dat je geen virus-ontkenner, complotdenker of antivaxxer bent. Dat zijn wij allemaal niet. Wij hebben de artseneed of -belofte afgelegd. Deze website heeft als toevoeging Ethisch omdat wij een ethische herbezinning nodig vinden.

Verzet artsen in WOII.
Het ‘Medisch Contact’ www.medischcontact.nl is een wekelijks huis aan huis blad (en tegenwoordig ook een website). Het is ontstaan uit de artsen in het verzet in de tweede wereldoorlog. Medisch Contact is in 1941 opgericht en bestaat dit jaar dus 80 jaar. Het Duitse gezag zocht al direct bij aantreding de medewerking van artsen via de (K)NMG.

Uit protest hiertegen stapte een deel van het bestuur van de NMG begin 1941 op. In augustus 1941 werd (door) de artsenverzetsgroep het Centrum van het Medisch Contact opgericht. Zij instrueerden artsen met zogenaamde estafetteberichten over hun reactie op verordeningen van de Duitsers. Zo valt er te lezen dat artsen die weigerden mee te werken aan ‘het onderscheid maken op basis van eugenetisch profiel’ zelf in kampen werden gezet.

Houding artsen in Corona-tijd.
In deze tijd waarin wij ervaren dat er een onderscheid gemaakt wordt op basis van een vaccinatie profiel vragen wij ons af waar het medisch verzet en het medisch contact zijn gebleven. Het verzet in de huidige tijd is zoveel moeilijker en de (psychologische) oorlog, PsyOp, die woedt is veel geraffineerder. Het gaat nu niet om kwade bedoelingen tegen een bevolkingsgroep met specifieke kenmerken zoals afkomst, maar om kwade bedoelingen tegen een bevolkingsgroep met een veel subtieler kenmerk, namelijk het niet willen (of het betwijfelen) van de corona-vaccins.

De maatregelen tegen het coronavirus worden vanuit de medische beroepsgroep (KNMG en federatie-partners zoals LHV en FMS) uitgevaardigd en met medewerking van vele medici uitgerold. Het corona-beleid van de regering heeft in onze ogen geleid tot een ontwrichting van sociale structuren in onze samenleving. De vaccinatie-campagne heeft mensen tegen elkaar opgezet. Kinderen worden bijvoorbeeld tegen hun ouders opgezet door een regering die beweert dat kinderen geen toestemming nodig hebben van hun ouders om een ‘prik’ te halen. Maar ook op andere gebieden leidt het vaccinatie-beleid -en een dreigende vaccinatie-plicht- tot stress en fragmentatie. De smeerolie van een samenleving, vertrouwen in elkaar, verdwijnt in rap tempo.

Medische apartheid.
De druk op medisch personeel om mee te werken in de coronamaatregelen is enorm. Helemaal voor artsen. Vanaf het begin van de Corona pandemie was de sfeer uiterst vijandig bij openlijke vragen over de ernst van Covid-19 en de noodzaak van de maatregelen zoals mondkapjes en lockdowns. Ditmaal is -in vergelijking met WOII- de ‘oorlog’ primair een medische en regerings- aangelegenheid. Naast een overweldigende hoeveelheid medisch inhoudelijke onjuistheden en een aanslag op moreel juist medisch handelen (of je gevaccineerd bent valt bijvoorbeeld onder het medisch beroepsgeheim), wordt er momenteel een medische apartheid gecreëerd door middel van de grootschalige uitrol van de covid-19-vaccins.

De KNMG en federatiepartners volgen de opdrachten vanuit RIVM en VWS naadloos op. Het valt ons op dat de opdrachten zonder echt contact met artsen op de werkvloer worden uitgevoerd. We kunnen geen contact meer met de artsenorganisaties krijgen.

Het is door bovenstaande ontwikkeling heel lastig voor leken om informatie over de vaccins te vinden, of informatie over initiatieven in ons land gericht op verbinding met – en ondersteuning van elkaar. We maken ons zorgen over berichten van mensen die hun vertrouwen in medici hebben verloren, bijvoorbeeld omdat hun huisarts hen verplicht een mondkapje te dragen, of pusht de ‘prik’ te halen zonder te luisteren naar hun vragen en zorgen over de prikken en de dreigende vaccinatie-plicht.

Elkaar vinden is moeilijk.
De rol van artsen in de huidige tijd is moeilijk. En verzet voor onze beroepsgroep lijkt vrijwel onmogelijk. Sommigen verliezen hun baan. Anderen verliezen het contact met hun collega’s of hun werkplezier. Sommigen overwegen te stoppen als zij worden gedwongen tot vaccinatie met een covid-vaccin. Dat raakt rechtstreeks onze mogelijkheid ons eigen brood te verdienen.

De rol die Medisch Contact nu speelt vinden wij dubieus. De rol van de algemene media ook. Men lijkt de code van Bordeaux (beroepscode van journalisten) vergeten te zijn. Net als de artseneed. In beide codes speelt het eerlijk informeren van mensen een grote rol.

Er wordt in Medisch Contact nagenoeg geen ruimte geboden aan geluiden van twijfel of verzet. Artikelen die de overwegend angst inducerende artikelen willen relativeren worden niet geplaatst. Artikelen die er onder maatschappelijke druk wel doorheen komen, worden nog in hetzelfde nummer voorzien van een tegengeluid.

Voor veel artsen voelt het digitale forum van Medisch Contact zodanig onveilig dat ze alleen anoniem hun reactie plaatsen. Sommigen zijn gecensureerd door de redactie. Het vereist moed en doorzettingsvermogen om je te verzetten tegen de bekende en verborgen krachten die gaande zijn. Onderlinge verschillen zullen moeten worden getolereerd, onderlinge geschillen bijgelegd.

Er is grote schade aangericht door de desinformatie, de propaganda, maar ook het framen van integere wetenschappers en artsen. Er is nodig dat we weer gaan bouwen aan een samenleving waarin respect voor – en vertrouwen in de ander hoog in het vaandel staan. Vertrouwen is de basis voor alles in ons land. Zonder vertrouwen loopt het fijnmazige netwerk wat onze samenleving is helemaal spaak.

Contact opnemen of een bijdrage leveren
Iedereen die een bijdrage heeft kan via de contact-pagina contact opnemen. Deze website wordt beheerd door vrijwilligers. We hopen een bijdrage te leveren aan hernieuwd vertrouwen en verbinding. ‘Alleen samen’ vormen wij de samenleving.

Augustus 2021

 

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.