Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Japans onderzoek: twintigers hebben een zeven keer zo hoog overlijdensrisico na vaccinatie dan door COVID-19.

Door Dick Bijl, oud-huisarts en epidemioloog via https://overnu.nl/kinderen-vaccineren-tegen-covid-19/

Bij ouderen en gezondheidszorgwerkers is een onevenredig hoog aantal mensen overleden aan cardiovasculaire oorzaken na vaccinatie, in vergelijking met de algemene bevolking. Rokuro Hama, hoofdredacteur van het Japanse medicijntijdschrift Med Check onderzocht hoe het gesteld was met het risico op ernstige bijwerkingen en overlijden bij jeugdigen en jongvolwassenen.

Analyse 

In Japan moeten ernstige bijwerkingen en overlijden na vaccinatie, ongeacht of er sprake is van causale relaties, binnen 28 dagen na toediening worden gemeld bij de autoriteiten. Hama berekende dat het risico op overlijden bij twintigers na vaccinatie, en gecorrigeerd voor geslacht, circa zeven maal zo hoog was als na het oplopen van een COVID-19-infectie. Door ook ernstige bijwerkingen en overlijden na 28 dagen in de berekeningen erbij te betrekken, kwam hij op nog hogere schattingen uit.

Hama maakt zich grote zorgen over het vaccineren van kinderen. We weten niet hoe groot het risico op ernstige bijwerkingen en overlijden is, maar we weten wel dat kinderen vrijwel geen risico hebben op een ernstige COVID-19-infectie. Hama sluit af met de opmerking dat het bespottelijk is om schoolkinderen te vaccineren.

In een andere bijdrage in Med Check wordt het overlijden van drie tieners beschreven na vaccinatie. Hersenbloedingen en arteriële trombose waren belangrijke doodsoorzaken. Causale relaties met vaccinatie worden vermoed.

Onderzoek EMA

Dit zijn bepaald geen geruststellende gegevens. Ouders dienen hier kennis van te nemen, zodat ze niet kunnen zeggen dat ze niet op de hoogte zijn gebracht van deze ernstige zaken. EMA heeft het vaccin van Pfizer inmiddels goedgekeurd voor gebruik bij kinderen vanaf 5 tot 12 jaar, maar zoals steeds het geval in deze pandemie zijn ze ook bij deze groep onvoldoende goed en lang onderzocht. Het risico op ernstige en onverwachte bijwerkingen is derhalve onbekend, maar bepaald niet ondenkbeeldig. Onderzoekdetails zijn door EMA niet vrijgegeven, we weten dat er zo’n tweeduizend kinderen aan mee hebben gedaan.

Prietpraat

De automatische piloot van EMA meldt de gebruikelijke prietpraat, namelijk dat de voordelen van vaccinatie opwegen tegen de nadelen. Maar dat kunnen ze überhaupt niet onderbouwen, aangezien ze geen lange termijnonderzoek hebben gedaan. EMA noemt als belangrijke bijwerkingen pijn, roodheid en zwelling op de injectieplaats, moeheid, hoofdpijn, spierpijn en koorts. Deze zijn over het algemeen licht of matig van aard en verbeteren na een aantal dagen.

EMA geeft aan dat de onderzoeksgegevens, dat is de EPAR (European Public Assessment Report), binnenkort op hun website zullen worden gezet. Daar hebben we nu dus niets aan en het is ook niet behulpzaam bij het maken van een keuze door ouders. En ouders zijn degenen die de keuze moeten maken, zij zijn de verantwoordelijken en moeten toestemming geven.

Transparantie weer ver te zoeken bij EMA

Van belang is ook dat de onderzoeksgegevens van het Pfizer-vaccin niet toegankelijk zijn gemaakt voor onafhankelijke onderzoekers. Hierdoor hebben we geen enkel idee over de betrouwbaarheid, de veiligheid en de werkzaamheid van deze vaccins. Transparantie, een van de sleutelbegrippen van de EMA, is weer eens ver te zoeken.

Kortom, de betrouwbaarheid van EMA is opnieuw in het geding.

Kinderen vaccineren tegen Covid-19? Liever niet.

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.