Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Column van Maarten Vasbinder, gepensioneerd huisarts. Eerder verschenen in De Andere Krant, papieren zaterdagkrant.

Waarde collegae pathologen,

Aangezien ik niet meer welkom ben bij Medisch Contact, het medium van de Nederlandse artsenfederatie KNMG, vanwege enkele kritische noten, die niet in het overheidsbeleid ten aanzien van het frikadellenvirus van minister De Jonge, SARS-Cov-2, passen, richt ik het woord tot u via één van de weinige onafhankelijke media, die in Nederland nog in omloop zijn.

Langzaam komen er meer pathologische verslagen van obducties; plotseling overleden patiënten na injectie met mRNA en Vector DNA -“vaccins” die allen tot doel hebben, de productie van het  buitengewoon giftige spike-eiwit van genoemd virus te introduceren in menselijke cellen. (De “vaccins” nestelen een code in de menselijke cel die dat spike-eiwit dan gaat maken, waarna ons immuunsysteem antistoffen tegen dat eiwit gaat maken. Als het ware een soort koekoeksei).

De bedoeling is immuniteit op te wekken tegen het virus, een doel dat bij lange na niet gehaald wordt, zoals uit publicaties onder andere uit Israël en de UK blijkt.

Om de bijwerkingen van deze injecties te verbergen, zijn er vele mechanismen in werking gesteld, waarbij het bagatelliseren van meldingen er één is. Daarmee komen de instanties tot nu toe weg, omdat er nauwelijks obducties worden verricht om te kijken waar de problemen optreden en hoe die histologisch en cytologisch tot uiting komen. Het gevolg is, dat zij die denken dat er iets zeer ernstigs aan de hand is, niet worden gehoord, omdat het pathologisch bewijs ontbreekt en omdat de statistische bewijsvoering simpelweg wordt genegeerd. Obducties worden door de overheid zelfs ontraden, of door allerlei regels bemoeilijkt, alsof we met Ebola te maken hebben.

Voor dat bewijs, collegae, hebben we u nodig en, hoewel uw vakgroep niet bekend staat om het voeren van acties, naar mijn mening overigens geheel terecht, verzoek ik u namens zeer vele zeer bezorgde artsen ditmaal op uw strepen te gaan staan en te eisen, dat er obductie wordt gedaan op alle “op onverklaarbare wijze”, na “vaccinatie”, overleden patiënten, zeker nu er steeds meer bekend wordt, waarnaar gekeken moet worden. Ook de oorzaken van de vele miskramen na vaccinatie verdienen nader onderzoek.

U hebt de sleutel in handen, om dit wereldwijde experiment te stoppen.

Ongetwijfeld zal er immense druk op u worden uitgeoefend door criminele organisaties als Pfizer, J&J, AstraZeneca, Moderna et al. Er zal u van alles aangeboden worden, om uw mond te houden en uiteindelijk zult u bedreigd worden, zoals dat reeds het geval is met vele artsen, die van mening zijn dat Hippocrates een buitengewoon wijs en goed mens was.

U kunt er mede voor zorgen dat de ethiek terugkeert in de geneeskunde.

Eén van uw machtsmiddelen is, te weigeren justitiële obducties uit te voeren. Immers de misdaad waaraan de mensheid momenteel wordt onderworpen, overstijgt die van de gewone misdaad op ongekende schaal.

Laat dit het begin zijn van een nieuwe Gouden Standaard voor pathologie, die de ware aard van nieuwe en bestaande ziektes kan onthullen.

Beste lezers, deze oproep betreft ook u. Obductie vereist toestemming van de nabestaanden, tenzij er een misdaad in het spel is. Hoe moeilijk en hoe pijnlijk het ook is, de mogelijkheid bestaat, om obductie te vragen aan de arts. Ook u kunt helpen de waarheid boven tafel te krijgen, of die nu bij minister De Jonge ligt of elders. Het wordt tijd duidelijkheid te scheppen. Daar kunnen we allemaal ons steentje aan bijdragen.

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.