Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Het ware karakter van de Covidiaanse Cultus

Via The Fire online

Dit is een vertaling van een essay van de Amerikaanse (toneel)schrijver C.J. Hopkins.

Het ware karakter van de Covidiaanse Cult

“We moeten ervoor zorgen dat Charles Manson zijn gitaar neerlegt, orgietijd cancelt en zijn moordlustige hippie gezicht gaat tonen. Zo haal je een sekte van binnenuit neer”

In “The Covidian Cult” (Deel I) en (Deel II) karakteriseerde ik het zogenaamde “Nieuwe Normaal” als een “wereldwijde totalitaire ideologische beweging”. Sinds ik die essays heb gepubliceerd, zijn steeds meer mensen het gaan zien voor wat het is. Niet ‘krankzinnigheid’ of ‘een overdreven reactie’, maar in feite een nieuwe vorm van totalitarisme, een geglobaliseerde, gepathologiseerde, gedepolitiseerde vorm, die systematisch wordt uitgevoerd onder het mom van “bescherming van de volksgezondheid”.

Om ons tegen deze nieuwe vorm van totalitarisme te verzetten, moeten we begrijpen hoe die enerzijds lijkt op eerdere totalitaire systemen en hoe die daarvan verschilt. De overeenkomsten zijn vrij duidelijk – de opschorting van grondwettelijke rechten, regeringen die bij decreet regeren, officiële propaganda, openbare loyaliteitsrituelen, het uitschakelen van politieke oppositie, censuur, sociale segregatie, enzovoort – maar de verschillen zijn dat niet.

Terwijl het 20e-eeuwse totalitarisme (d.w.z. de vorm waarmee de meeste mensen over het algemeen bekend zijn) min of meer nationaal en openlijk politiek was, is het ‘Nieuw Normale’ totalitarisme supranationaal en is de ideologie veel subtieler.

Geen concurrerende ideologieën

Het nieuwe normaal is geen nazisme of stalinisme. Het is mondiaal-kapitalistisch totalitarisme, en het mondiaal kapitalisme heeft geen ideologie, technisch gezien, of beter gezegd, diens ideologie is ‘realiteit’. Als je een ongeëvenaarde, wereldwijde ideologische overmacht bent, zoals het mondiale kapitalisme de afgelopen dertig jaar is geweest, wordt je ideologie automatisch ‘realiteit’, omdat er geen concurrerende ideologieën zijn. Eigenlijk is er helemaal geen ideologie… er is alleen “realiteit” en “niet-realiteit”, “normaliteit” en “afwijkingen van de norm”.

Ja, ik weet het, de realiteit is de realiteit … daarom plaats ik al deze termen tussen aanhalingstekens. Dus bespaar me alsjeblieft de lange e-mails die de realiteit van de realiteit onomstotelijk bewijzen en probeer even te begrijpen hoe dit werkt.

Er is realiteit (wat je ook gelooft dat die is), en er is “realiteit” die dicteert hoe onze samenlevingen functioneren. “Realiteit” wordt collectief geconstrueerd (d.w.z. gesimuleerd) volgens de ideologie van het systeem op dat moment. In het verleden was de ‘realiteit’ openlijk ideologisch, ongeacht in welke ‘realiteit’ je leefde, omdat er andere concurrerende ‘realiteiten’ waren. Die zijn er niet meer. Er is slechts die ene “realiteit”, omdat de hele planeet – ja, inclusief China, Rusland, Noord-Korea en waar dan ook – wordt gecontroleerd door één wereldwijd hegemonisch systeem.

Een wereldwijd hegemonisch systeem heeft geen ideologie nodig, omdat het niet hoeft te concurreren met rivaliserende ideologieën. Dus het wist ideologie uit en vervangt het door de ‘realiteit’.

Produceren van ‘realiteit’

Deze wereldwijd-kapitalistisch vervaardigde “realiteit” is een gedepolitiseerde, ahistorische “realiteit”, die een onzichtbare ideologische grens vormt tussen wat “echt” is en wat niet. Op deze manier verbergt het mondiale kapitalisme (a) diens ideologische aard, en (b) maakt elke ideologische oppositie automatisch onwettig, of beter gezegd, niet-bestaand. Ideologie zoals we die kende verdwijnt. Politieke, ethische en morele argumenten worden teruggebracht tot de vraag wat ‘echt’ of ‘feitelijk’ is, wat de ‘experts’ en ‘feitencheckers’ van het mondiale kapitalisme (GloboCap) dicteren.

Omdat deze ‘realiteit’ geen samenhangend ideologisch systeem is met fundamentele waarden, kernprincipes, enzovoort, kan het bovendien in een oogwenk drastisch worden herzien of volledig worden vervangen. Het mondiale kapitalisme heeft geen fundamentele waarden – behalve ruilwaarde natuurlijk – en daarom voelt het zich vrij om elke vorm van ‘realiteit’ te produceren die het wil, en een ‘realiteit’ te vervangen door een nieuwe ‘realiteit’ wanneer het diens doelen dient, als toneelknechten die een theaterdecor veranderen.

Neem de “Global War on Terror”, die de officiële “realiteit” was vanaf 2001 tot deze werd stopgezet in de zomer van 2016, toen de “War on Populism” officieel werd gelanceerd. En nu is het dus het ‘Nieuwe Normaal’, dat in het voorjaar van 2020 de oorlog tegen het populisme verving. Elk van die nieuwe simulaties van de ‘realiteit’ werd abrupt, onhandig zelfs, uitgerold, zoals die scène in 1984 waar de partij van officiële vijand wisselt midden in een ‘Hate Week’-toespraak.

Serieus, denk eens na over waar we momenteel staan, 18 maanden in onze nieuwe ‘realiteit’. Ga dan terug en bekijk hoe ‘GloboCap’ schaamteloos het Nieuwe Normaal uitrolde in het voorjaar van 2020 … en de meerderheid van de massa knipperde niet eens met de ogen. Ze stapte naadloos over naar de nieuwe ‘realiteit’ waarin een virus, in plaats van ‘blanke supremacisten’ of ‘Russische agenten’ of ‘islamitische terroristen’ de nieuwe officiële vijand was geworden. Ze legde het script weg waaruit ze de afgelopen vier jaar letterlijk hadden geciteerd. En de scripts waaruit ze de afgelopen vijftien jaar daarvoor hadden voorgedragen, en begonnen verwoed te wauwelen in hun Covid-cult-taal alsof ze auditie deden voor een over-the -top Orwell parodie.

Mensen kun je niet uit een sekte praten

Dat brengt ons bij het probleem van de Covidiaanse cult. Hoe kunnen we we tot hen doordringen, want, vergis je niet, dat zullen we op de een of andere manier moeten doen, anders wordt het Nieuwe Normaal onze permanente ‘realiteit’.

Ik noemde eerder al de Nieuwe Normalen een ‘Covidiaanse sekte’, niet om hen nodeloos te beledigen of te bespotten, maar omdat dat is wat totalitarisme is … een grote sekte, op maatschappelijke schaal. Iedereen die heeft geprobeerd tot de leden door te dringen, kan de juistheid van die analogie bevestigen. Je kunt ze de feiten laten zien totdat je blauw aanloopt.  Het zal niet het minste verschil maken. Je denkt dat je een discussie voert over feiten, maar dat is niet zo. Je bedreigt hun nieuwe ‘realiteit’. Je denkt dat je moeite hebt ze rationeel te laten denken. Maar wat je bent is een ketter, een vijand van alles wat in hun ogen ‘echt’ en ‘waar’ is.

De Scientology kerk zou je een “supressieve persoon” noemen. The Nieuwe Normalen noemen je een ‘complottheoreticus’, een ‘anti-vaxxer’ of een ‘virusontkenner’. De specifieke benamingen doen er niet echt toe. Het zijn gewoon labels die sekteleden en totalitairen gebruiken om degenen die ze als ‘vijanden’ beschouwen te demoniseren … iedereen die de ‘realiteit’ van de sekte of de ‘realiteit’ van het totalitaire systeem uitdaagt.

Het simpele feit is dat je mensen niet uit een sekte kunt praten, en je kunt ze ook niet uit totalitarisme praten. Wat je meestal zult doen, in het geval van een sekte, is de persoon uit de sekte halen. Je ontvoert ze, brengt ze naar een safehouse of waar dan ook, omringt ze met een heleboel niet-sekteleden en deprogrammeert ze geleidelijk over de koers van een aantal dagen. Je doet dit omdat je, zolang ze nog in de sekte zitten, niet tot ze door kunt dringen. Ze kunnen je niet horen. Een sekte is een collectieve, op zichzelf staande ‘realiteit’. Haar kracht vloeit voort uit het sociale organisme dat bestaat uit de sekteleiders en de andere sekteleden. Je kunt deze kracht niet “wegpraten”. Je moet de persoon er fysiek uit verwijderen voordat je met hem kunt gaan redeneren.

Helaas hebben wij deze optie niet. Het Nieuwe Normaal is een wereldwijd totalitair systeem. Er is geen “buiten” van het systeem om naar uit te wijken. We kunnen niet iedereen ontvoeren en meenemen naar Zweden. Zoals ik in deel I van deze serie opmerkte, is het paradigma van de sekte (of: cult) en samenleving omgekeerd. De sekte is de dominante samenleving geworden, en degenen onder ons die niet bekeerd zijn, zijn een verzameling geïsoleerde eilanden geworden die niet buiten, maar binnenin de sekte bestaan.

Voortgang sekte naar logische conclusie brengen

We moeten dus een andere strategie volgen. We moeten het monster zichzelf laten tonen, niet aan degenen onder ons die het al kunnen zien, maar aan de massa’s van het Nieuwe Normaal, de Covidiaanse sekteleden. We moeten er bij wijze van spreken voor zorgen dat Jim Jones de vrede-en-liefde onzin laat vallen, de jungle intrekt en de Kool-Aid tevoorschijn haalt. We moeten ervoor zorgen dat Charles Manson zijn gitaar neerlegt, orgietijd cancelt en zijn moordlustige hippie gezicht toont. Zo haal je een sekte van binnenuit neer. Je probeert de voortgang ervan niet te dwarsbomen; je duwt het naar diens logische conclusie. Je laat de volledige expressie manifesteren, opdat het implodeert en sterft. Dat doe je niet door beleefd, verzoenend te zijn of conflicten te vermijden. Dat doe je door zoveel mogelijk interne conflicten binnen de sekte te genereren.

Met andere woorden, we moeten ervoor zorgen dat GloboCap (en diens volgelingen) openlijk totalitair worden … omdat het niet kán. Als het dat kon, was het al gedaan. Het mondiale kapitalisme kan niet functioneren door openlijk totalitair te worden, dan zal het imploderen. Niet het mondiale kapitalisme zelf, maar deze totalitaire versie ervan. In feite begint dit al te gebeuren. Het heeft de simulatie van ‘realiteit’ en ‘democratie’ en ‘normaliteit’ nodig om de massa volgzaam te houden. Dus we moeten die simulatie aanvallen. We moeten erop hameren totdat het barst, en het monster dat zich erin verbergt verschijnt.

Dat is de zwakte van het systeem … het Nieuw Normale totalitarisme zal niet werken als de massa het ziet als totalitarisme, als een politiek/ideologisch programma, in plaats van als “een reactie op een dodelijke pandemie”. We moeten het dus zichtbaar maken als totalitarisme. We moeten de Nieuwe Normalen dwingen om het te zien zoals het is. Ik bedoel niet dat we het hun moeten uitleggen. Ze liggen buiten ons geluidsbereik. Ik bedoel dat we ze het moeten laten zien en voelen. Zodat het tastbaar wordt, onontkoombaar, totdat ze herkennen waarmee ze samenwerken en zich inlaten.

Niet mee in het narratief

Stop met ruzie maken op hun voorwaarden, en val in de plaats daarvan rechtstreeks hun ‘realiteit’ aan. Wanneer ze over het virus beginnen te brabbelen, over “de varianten”, “de vaccins” en alle andere Covid-taal, laat je niet meezuigen in hun narratief. Reageer niet alsof ze rationeel zijn. Reageer alsof ze het hebben over ‘Xenu’,  ‘Helter Skelter’ of andere cult onzin, want dat is precies wat het is. Hetzelfde geldt voor hun regels en beperkingen, de “mondkapjes”, de “sociale afstand”, enzovoort. Stop met de maatregelen tegen te spreken op grond van het feit dat ze niet werken. Natuurlijk werken ze niet, maar daar gaat het niet om (en op die manier argumenteren zuigt je mee in hun “realiteit”). Verzet je tegen de regels vanwege wat ze zijn: een verzameling bizarre nalevingsrituelen die worden uitgevoerd om trouw aan de sekte te zweren en een algemene sfeer van “dodelijke pandemie” te creëren.

Er zijn veel manieren om dit te doen. Ik heb het op mijn manier gedaan, anderen doen het op hun manier. Als u een van hen bent, dank u. Als je dat niet bent, begin dan. Laat de Nieuwe Normalen het monster onder ogen zien, het monster dat ze voeden … het monster dat ze zijn geworden.

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.