Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Per 25 september verdwijnt de anderhalvemetersamenleving. Daar staat de invoering van de coronapas tegenover. Wie toegang wil krijgen tot horeca, sportwedstrijd, concert of theater moet kunnen laten zien dat hij gevaccineerd, hersteld of negatief getest is.”

Laat dat even inzinken. Voor het eerst in mijn leven word ik – en velen met mij, waaronder mijn gezin – actief gediscrimineerd door diezelfde overheid aan wie we jaarlijks, mede namens onze medewerkers, ettelijke tonnen aan directe en indirecte belastingen en premies overmaken. Ik ben hier oprecht door geschokt. Men heeft werkelijk geen idee wat voor hellend vlak men hiermee op gaat (en dan laat ik de historische vergelijkingen nog even voor wat ze zijn).

Dat blijkens de peilingen kennelijk een substantieel deel van de Nederlanders deze maatregel steunt, maakt het alleen nog maar treuriger. Die Nederlanders vinden een tweedeling tussen eerste- en tweederangsburgers dus kennelijk geen enkel probleem. Voor een deel is dat omdat ze volledig verkeerd zijn geïnformeerd door de media én de overheid, want gevaccineerden en ongevaccineerden zijn vrijwel even besmettelijk. Een ander deel – waaronder een substantieel deel van de media en de intelligentsia – vindt het wel best of ondersteunt dit beleid zelfs openlijk.

Ik vraag me af wat erger is. Beide groepen miskennen dat deze vaccins niet alleen maar voordelen, maar ook nadelen hebben in de vorm van ernstige bijwerkingen, soms met de dood als gevolg. Deze maatregel is onwettig, strafbaar, woordelijk in strijd met de Grondwet, tal van internationale verdragen én resolutie 2361 van 27 januari 2021 van de Raad van Europa (zie https://lnkd.in/gcY44BXC onder 7.3.1 en 7.3.2) en mist bovendien elk nuttig effect. Dat geldt a fortiori voor jongeren tot 18 jaar. Voorts wordt deze historische maatregel genomen door een demissionair kabinet.

Ik had, tegen beter weten in, gehoopt dat we de dagvaarding die we al in voorbereiding hebben, onder het mapje ‘concepten’ hadden kunnen laten staan. Maar helaas, we zullen de bühne op moeten. Wij zullen ons hier – samen met een aantal cliënten – met hand en tand tegen verzetten omdat wij wars zijn van ELKE vorm van discriminatie. Dit heeft al lang niets meer te maken met pro/contra coronamaatregelen, pro/antivax of überhaupt volksgezondheid, maar met keiharde discriminatie en machiavellistische machtspolitiek waar ieder beschaafd mens tegen zou moeten zijn, gevaccineerd/hersteld of niet.

Ik roep met name belangen-, werkgevers- en brancheorganisaties die hier (al dan niet) door getroffen worden – en dan denk ik vooral aan de horeca en de culturele sector die het al zo zwaar te verduren hebben gehad – op om zich bij ons te melden en aan te sluiten bij de rechtszaak. Dit is de eerste keer dat ik zo’n publieke oproep doe (want dat is niet onze stijl) en ik hoop oprecht dat het ook de laatste keer zal zijn. Belangstellenden kunnen zich melden via b.maes@maeslaw.nl of gewoon even bellen op 0859021270.

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.