Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Recente sterfgevallen bij jongeren in Engeland en Wales

Toename van mannelijke sterfte bij 15-19-jarigen moet worden onderzocht

De sterftegegevens voor Engeland en Wales van ONS van 1 mei 2021 tot 17 september 2021 laten een aanzienlijke overschrijding zien, met name in de leeftijdsgroep van 15-19 jaar. Afhankelijk van de gekozen baseline ligt het eigen risico voor 15-19-jarigen tussen de 16% en 47% boven het verwachte niveau (zie tabel 1 en 2). Het aantal doden door COVID-19 was te klein om het overschot te verklaren. Een onevenredig aantal van deze extra sterfgevallen was bij mannen. Een zekere mate van variatie door willekeurig toeval zou te verwachten zijn, maar een toename van dit aandeel is groot genoeg om zonder nader onderzoek niet te worden afgewezen.

Gehele artikel: 

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.