Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Column door Maarten Vasbinder, huisarts n.p., in De Andere Krant no. 12 december 2021.

Sinds Rutte aan de macht is, is de gezondheidszorg min of meer ontmanteld en in de laatste twee jaar zelfs afgeschaft vanwege een griepachtig virus. Geneeskunde is pas echt nuttig geworden sinds Semmelweis de oorzaak van de kraamvrouwenkoorts epidemie ontdekte. Het was de tijd dat ziekenhuizen, voorheen gasthuizen, ontstonden en veel vrouwen niet meer thuis bevielen. De koorts trof vooral de beter gesitueerden, die een dure bevalling konden betalen.

Geneeskunst en -kunde hebben wel degelijk bijgedragen aan het welzijn en de levensduur van de mens, maar sinds ze in commerciële handen terecht zijn gekomen, zijn veel mensen slaaf geworden van hun eigen gezondheid. Helaas zijn de door Big Pharma gepushte medicijnen merendeels  onnodig, maar ook vaak schadelijk. De schadelijkheid bij oude en alternatieve middelen is veel kleiner, hoewel er soms gewerkt wordt met zeer giftige kruiden en ongezonde diëten. Mijn conclusie is dan ook dat oude en moderne geneeskunde voor een deel berusten op pure oplichterij.

Geneeskunde heeft echter ook levensreddende middelen en operaties, iets wat bij de oude en alternatieve vorm niet veel voorkomt. Allen hebben een groot placebo effect en een miljarden omzet. Oude en alternatieve geneeskunst kijken naar de hele mens. Geneeskunde maakt de fout slechts naar een onderdeel te kijken. Er is behoefte aan goed opgeleide artsen in anatomie, chemie, fysica enz., maar ook met kennis van het verleden. De huidige opleiding schiet ernstig tekort. Waar vroeger het botjes-tentamen een eerste zeef was, is dat nu afgeschaft en in plaats van dat eventueel te vervangen door logica, is er een cursus woke voor in de plaats gekomen.

Wat er met de geneeskunde is gebeurd, gebeurt nu ook met de moderne techniek, die geneeskunde misbruikt, om angst te zaaien en een controlesysteem op te zetten, waar bijna geen ontkomen meer aan is. Artsen die graag macht uitoefenen over zieken en gezonden, die hun het vertrouwen hebben geschonken, zijn niet geschikt voor hun vak. Helaas gebeurt dat maar al te vaak. De ethische grondslag van Hippocrates wordt steeds verder ontmanteld door maligne politici van onder andere DooD66 en VOLTooidleven, de partijen van euthanasie, eugenetica en late abortus.

Dokters moet terug naar af en weer vertrouwenspersoon worden, met grote kennis en hoogstaande ethiek. Nu zijn die in de ban gedaan. De beslissingen moeten weer door de arts samen met de patiënt worden genomen en niet door machines en industriële richtlijnen.

Geneeskunde moet weer onderdeel van geneeskunst worden, “lege artis” het streven. Big Pharma zou ontmanteld moeten worden. We kunnen heel goed zonder dit monster. Universiteiten doen toch al het meeste onderzoek. Marketing voor medicijnen is niet nodig, hetgeen een besparing van 70% ontwikkelingskosten oplevert. Productie kan gerealiseerd worden door bedrijven die slechts een bepaalde groep medicijnen mogen produceren voor een redelijke prijs. Goede goedkope medicijnen krijgen voorrang.

Grote ziekenhuizen kunnen worden opgedeeld in onafhankelijke units van maximaal 250 bedden, waarbij de dure apparatuur gezamenlijk gebruikt kan worden. Nu kennen artsen, die samen moeten werken, elkaar niet eens. Bij ziekenhuisbouw moet gestreefd worden naar een eenheidsvorm en niet naar, door hobbyistische architecten ontworpen, gedrochten, waar het voor een ieder slecht toeven is.

Ziekenhuizen in de vorm van een wagenwiel zorgen voor korte loopafstanden en een veel praktischer indeling. Daarmee kan veel personeel bespaard worden. Bovendien heeft elke kamer zicht op een tuin en kunnen  de ramen open. De as van het wiel is een open ruimte en op het eind van de spaken zijn een verplegerspost, liften, een voorraadkamer en een behandelruimte. Vanaf deze post kan bij een zesspakig wiel een kwart van de gangen worden overzien. De operatiekamers kunnen op de bovenste van drie verdiepingen worden gebouwd. Op die verdieping is ook plaats voor algemene voorzieningen voor de staf. Ziekenhuizen moeten een plaats zijn waar men graag verblijft, waar het eten goed is en de behandeling menselijk. Een prettige omgeving draagt zeer bij aan genezing.

Zo kunnen we, nadat alles door Rutte en Co. is vernietigd, weer iets moois opbouwen. Dan is de sloop uiteindelijk niet voor niets geweest. Ik wens een ieder een fijne kerst en een gezond Nieuwjaar, waarin het weer fijn is om te werken.

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.