Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Column in De Andere Krant door Maarten Vasbinder, huisarts n.p.

Onlangs kwam ik een een interview tegen  met Prof. Dr. Peter McCullough. McCullough is cardioloog, internist en epidemioloog. Epidemiologie is voor velen een struikelwoord en niet alleen het  woord is moeilijk uitspreekbaar, maar ook in het vakgebied zelf wordt heel veel onzin verkondigd, hetgeen we dagelijks kunnen vaststellen in allerlei media, maar vooral in de main stream media, waar onzin zo langzamerhand het enige geluid is.

Niet zo echter vergaat het Peter McCullough, die we rustig één van de beste artsen van deze tijd mogen noemen. Naast cardioloog was McCullough ook nog eens jarenlang “editor-in-chief of the journals Reviews in Cardiovascular Medicine and Cardiorenal Medicine” en “vice chief of internal medicine at Baylor University Medical Center and a professor at Texas A&M University”. McCullough komt tot enkele harde conclusies aangaande Covid-19, de plaag waaraan we nu al sinds februari 2020 zijn onderworpen door de meerderheid van onze zogenaamde volksvertegenwoordigers.

Ten eerste brengt hij de “levensgevaarlijke”  pandemie terug tot de juiste proporties. Er is hier sprake van een normaal seizoensgebonden griepachtig virus, iets wat zo langzamerhand als bekend mag worden verondersteld. Ten tweede  gaat hij in op de maatregelen die genomen zijn en die volgens hem allemaal overbodig zijn, op goede ventilatie na, iets wat niet specifiek voor Covid is. Van vaccin tot mondkapje kunnen volgens hem allemaal in het vuilnisvat van de schadelijke stoffen, een vat dat overigens ook goed zou kunnen dienen voor diegenen die ons deze ramp hebben aangedaan. De maatregelen hebben verdeeldheid onder de bevolking gezaaid, de economie vernietigd en de toch al grote rijkdom van enkele mensen gigantisch vergroot. Ten derde zegt hij, dat de aandacht niet had moeten worden gericht op de gehele bevolking, maar op de kwetsbaren, niet door middel van vaccinatie, maar door middel van vroegtijdige behandeling in de eerste lijn met bestaande uitstekend werkende middelen als HCQ, Ivermectine, Colchicine en vele andere middelen Daarmee had volgens hem de meeste ellende kunnen worden voorkomen, terwijl de “vaccins, die niet werken, alleen maar voor meer ellende hebben gezorgd”. Ook pleit hij voor het gebruik van “mononucleaire antilichamen” in een vroeg stadium. Lukt het niet in de eerste lijn, dan komen de ziekenhuizen aan bod, die de reeds gegeven behandeling zouden moeten voortzetten en daaraan eventueel iets intraveneus zouden kunnen toevoegen. Ook pleit hij voor preventie met mondspoelingen als Listerine, en Betadine en neussprays met Betadine of verdund Natriumhypochloriet (bleekwater), ja, iets wat Trump ook adviseerde. Tandartsen gebruiken deze middelen al jaren en hebben nog nooit gezorgd voor spreiding van een epidemie.

Samengevat, stop met alle maatregelen en richt de aandacht op de kwetsbaren. Dat had miljoenen mensenlevens tijdelijk kunnen redden. Tijdelijk, want dood gaan we allemaal.

Tot zover McCullough.

Wat McCullough vertelt, weten natuurlijk de regeringen en hun adviseurs ook. De maatregelen hebben dan ook niets met Covid te maken. Covid is slechts als val gebruikt, om ons onze vrijheid   te ontnemen, want mondige burgers zijn lastig. Die val is wereldwijd opgezet door de superrijken, die miljarden besteden, om medestanders te kopen. Politici zijn de uitvoerders van Peking tot Nijmegen, van Den Haag tot Canberra. Hun is macht beloofd, iets waar de meesten van deze, voor het overgrote deel misdadig geworden, afgevaardigden van dromen. Ze hebben alleen niet door dat de val uiteindelijk voor hen zal dichtklappen, ook als ze denken gewonnen te hebben. Ze zijn immers slechts tijdelijke “nuttige idioten.”

De vrijheidslievende burgers, die de overgrote meerderheid vormen, kunnen niet verliezen, ook al is een groot deel van hen nu nog geblinddoekt met een mondkapje. The Great Reset zal dan ook uiteindelijk de andere kant op vallen en weer zullen  de mensen die ons vertrouwen hebben gekregen, dat beschaamd hebben.  Maar ja, ook zij zijn een deel van de prachtige diversiteit, die de wereld ons biedt.

Zij zijn de moordenaars en slopers en zoals, dacht ik, Golda Meir eens zei: “Israël zal pas een echte staat zijn, als er ook moordenaars, hoeren en slopers rondlopen”. Of ze het echt meende? Daarom moeten er ook tribunalen zijn.

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.