Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ADE, of VAED, is het verschijnsel dat mensen die zijn gevaccineerd met de covid-vaccins zodanig reageren op contact met een coronavirus, dat hun afweer ‘doorschiet’ en lichaamseigen weefsel aanvalt.

Vaccin-geassocieerde versterkte afweer-ziekten (VAED) zijn gewijzigde presentaties van klinische infecties die individuen treffen die zijn blootgesteld aan een wildtype pathogeen (in dit geval het coronavirus) na een eerdere covid-vaccinatie. Vaccin-geassocieerde versterkte ademhalingsziekte (VAERD) verwijst naar ziekte met overwegend betrokkenheid van de onderste luchtwegen. Klassieke voorbeelden van VAED zijn atypische mazelen en versterkt respiratoir syncytieel virus (RSV) dat optreedt na toediening van een geïnactiveerd vaccin voor deze pathogenen. In deze situatie is een ernstige ziekte gedocumenteerd als gevolg van infectie bij individuen die geprimed zijn met niet-beschermende immuunresponsen tegen de respectievelijke wildtype virussen. Aangezien deze versterkte reacties worden veroorzaakt door mislukte pogingen (van het eigen immuunsysteem) om het infecterende virus onder controle te houden, vertoont VAED doorgaans symptomen die verband houden met het doelorgaan van de infectieziekteverwekker. Om vaccingerelateerde ziekteversterking te herkennen, is het daarom noodzakelijk om een ​​duidelijk begrip te hebben van de klinische presentatie en het gebruikelijke verloop van de natuurlijke ziekte.

Bron:

artikel Science over ADE

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.