Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Onderzoeker luidt de noodklok over problemen met de juistheid van de resultaten van het Pfizer vaccinonderzoek

Door Paul D. Thacker, onderzoeksjournalist, Madrid, Spanje, thackerpd@gmail.com. Dit artikel verscheen in The British Medical Journal, dit is het oorspronkelijke artikel: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

Het artikel is in het Nederlands vertaald door Eddy Maatkamp:

Onthullingen rond ondeugdelijke praktijken in een onderzoeksinstelling (op contractbasis) die Pfizer hielp bij de uitvoering
van het vaccinonderzoek roepen vragen op over de juistheid van de verzamelde resultaten (en de interpretatie ervan) en
over het functioneren van de regulerende (controlerende) instanties.

In het najaar van 2020 schreef de voorzitter en president-directeur van Pfizer, Albert Bourla, een open brief aan de mil-
jarden wereldburgers die hun hoop hadden gevestigd op een veilig en effectief COVID-19-vaccin dat de pandemie zou
kunnen beëindigen. ‘Zoals ik al eerder aangaf, werken wij met de snelheid van de wetenschap’ (oftewel: de huidige be-
grensde mogelijkheden van de wetenschap beperken de snelheid van het onderzoek – vertaler), schreef Bourla, toen hij
aan het publiek uitlegde wanneer het de autorisatie van een Pfizervaccin in de VS kon verwachten.2

Maar voor de onderzoekers die dat najaar het Pfizervaccin op verschillende testlocaties in Texas onderzochten, kan de
snelheid ten koste zijn gegaan van (1) de zuiverheid van de uit het onderzoek verkregen data en (2) de veiligheid van de
patiënten (gerecruteerde deelnemers). Een regiodirecteur van onderzoeksinstelling Ventavia Research Group vertelde
het BMJ dat het bedrijf gegevens vervalste, de blindering3 bij patiënten wegnam, onvoldoende getraind personeel
inhuurde voor het vaccineren van de deelnemers, en traag handelde bij het monitoren van bijwerkingen (adverse events)
die gerapporteerd werden tijdens het belangrijke fase-3-onderzoek (hoe goed werkt het in vergelijking met bestaande
medicijnen – vertaler). Medewerkers die verantwoordelijk waren voor de kwaliteitscontrole waren overweldigd door het
grote aantal problemen dat ze tegenkwamen. Nadat Ventavia herhaaldelijk op deze problemen gewezen was, stuurde de
regiodirecteur (voor de taalfreaks: -directrice), Brook Jackson, via e-mail een klacht naar de FDA4 (US Food and Drug Ad-
ministration). Ventavia ontsloeg haar nog dezelfde dag. Jackson overhandigde het BMJ vervolgens tientallen interne
bedrijfsdocumenten, foto’s, audio-opnames en e-mails. Lees verder via: https://www.eddymaatkamp.nl/articles/bmj-latest.pdf

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.