Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sinds Corona is er al veel zin en onzin over de Intensive Care geschreven. De media stortten zich op de Nederlandse IC capaciteit. Kundigen en ondeskundigen, vooral de laatsten, mengden zich in de discussie. Met als gevolg dat 21 maanden later er een totaal vertekend beeld is ontstaan. Over de kans om met Covid-19 op de IC te belanden. Over de mensen die daadwerkelijk een hoog risico hebben om daar terecht te komen. Over een goed, waardig, sterfbed, vaak goed mogelijk in de thuissituatie. Een mooi artikel over de mensen die in het echt op de IC terecht komen is onlangs geschreven op Linked In door prof. Eline van den Broek-Altenburg, Sascha Kersten, Ronald Meester en Aart Nederveen:

Of de nieuwe door het kabinet genomen coronamaatregelen, gericht op druk zetten op ongevaccineerden, helpen bij het beheersen van de druk op ziekenhuizen, kan niet worden vastgesteld. De Nederlandse overheid en het RIVM geven de data over o.a. ziekenhuisopnamen, IC bezetting en vaccinatiegraad niet vrij, wat een wetenschappelijke toets van OMT adviezen en kabinetsbeleid blokkeert.

De vaccinatiestrategie heeft initieel ziekenhuisopnames verminderd en zonder vaccinatie van risicogroepen zouden IC’s nu veel voller liggen. Juist daarom is het belangrijk om de effectiviteit van de vaccins door de tijd te kunnen volgen. Als het percentage gevaccineerden in de bevolking gelijk is aan het percentage gevaccineerden in ziekenhuis, dan heeft het vaccin geen effect meer. In Limburg lijkt dit al het geval waar volgens de bestuursvoorzitter van Maastricht UMC 8 op de 10 coronapatiënten in dat ziekenhuis gevaccineerd is. Lees verder in deze link: https://www.linkedin.com/pulse/wie-zijn-die-pati%25C3%25ABnten-op-de-ic-wetenschappers-vragen-eline/?trackingId=gjx58NDTS6W0FSXdy5rahA%3D%3D

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.